Commit 6f5100fc authored by Kamlesh Todai's avatar Kamlesh Todai
Browse files

Changes to CSV Ingestion (works on Azure) and add environment vairable...

Changes to CSV Ingestion (works on Azure) and add environment vairable UseDatasetService to decide to use FILE API or DATASET API for CSV ingestion
parent 0629e51b
Pipeline #66433 passed with stages
in 3 minutes and 37 seconds
......@@ -67,6 +67,21 @@
"value": "us-west-1_cUPb8YmMf",
"enabled": true
},
{
"key": "access_token",
"value": "",
"enabled": true
},
{
"key": "id_token",
"value": "",
"enabled": true
},
{
"key": "refresh_token",
"value": "eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAifQ.dGICmByqQWJMTAyYLC5YfK8nerJ4p6QecqMhiLrB0YTqz74l6eNxeus8-ZButmBqVvhzExkiz2AUbWiS0Au_e8rcvdJIFdPucQCWZlCmY5sKTS-FjEQSWTzJpSv9bQUPGve1EfNlFxV3ee6-b0kC2t6b58FLPCTKj2R2FahxVWsaofG5wPxe_w1xUDF3V5g6MyaE8wBNSymhctOxqp7D8LRn4frkd-YAcareCfPBxM_j0pwGpMmwnpUn8PkqMyf4OxX-veMW74M_2i3baq91VDeWHv7vXcbd8oAgBUQQf2-X09P095_VN_YUeLtSU5LVwJ-m_jo7-6rVj-B3PKMByw.aObz7XTNmJrsYUvR.4EfYIAyquoPZLfyEQBkT8IFnWdxG-mptmRNPcXPZLJqjAK_DDlHvt8Wjv61ny4SIbnIXF5Lk2lAz8qLrVOeGTvZj4zHS-HU0k6NgNvZyCIvQNJGymxJS9Iev2Sk0v2yV6c1DE1-kevkJ60Bj0RMhrTzv-X519JPLX-bFnDloC-H2qSL_OFiJCVUXFEqtABrPPDDlhSiEVMtOLt3W8iyyicOnuF1Dj7tKy4zHxr1CXS8vukyv-bNwdAYZ-PDsnvNIrdaze3FDDXG5gImqDOf7_RqqvVP5FG1AqxVDCAE6AzORGkZUZl2M52Z-s4eIRBb62C7lX-PyTR0rljtnpkPS4-pE46YkmZcjS0ECMiNxhvFIM7rYJcT1iFHWpxJkVWrGXzXujmL2YZ_hg5vS97Gt7H2QB1Tlj8nXrsxLuo77HDWJKBPhSJ-LnkX4qLzYk49Gt2X5MyHfLw5HxOsHTY85lpri8MjggFMP0cdZjp6xNdyHI4NuGRU97M2ByJv88fPR6Z_M5lhPpc2eFROQaRtQUb2HshZsKspL27MQEQlNq4ECJaOzYPTuI9T0lmyedJcor9eA-Hl9Xra67GsbDbN2UrrWFzYXdxnfMj8THcJGZvPXl9A7Zry0AeQ6aAJSLTajLGYAITmV4lh85jvZIVgTPIATY2ovF3uQcZr_4EcLConpd9ZhLDv9pW4u637L1ZETJ3w0ikDmdXP6dcDZ2twKsaBERFVFPMRR4x9-9JNihuFse4Z65ti_V8yQhTFkT79PdRhd55f0zGQb6wWrto3TBl-58utc3gIu0OnflJ20cUOtLpAQqz1-AAOvnAAGxMxaCyV5Oa1IxE9HOxtc3PQVM3ijiBKt-xSj7iEO3WkcaFok1r72eF5skuPQ9xaanXTy7QEUBmJKZBKf3xZFr3Vi7Um8sd7NJLm3QzJSooZ6gTYs-lqBLAnr_HXegYdYJqupOPAx2EsahtGe-EqbJOKoP-rqK2wxwR3FwNQmiOr9On8cQ53Z0b2XXNSVis_po6bXpWbq17GJdBOT-jWNWn0IyCfzYP1etygj1cadGdXW4p7X4dz77xqvhvh2FLWrEPv_DU4kQOn89iaGNE1KmnG1UuYyTotHWKW8Iy76xrnxvJ9CuBqgJHdagLmoc0QTucGCac_aT3aLuEchhlWwvV0U48Ks0GmoD4lnrsQbC40j_6a2D4-sN71aRjlhmjp4ZDW2yzPnWBJCl9FjR_3s5zLH26l5n4-L0VekLAeNkgesEOAiXXcEA1GlIh3R1eapEVJQTuv7inbCAbEa_wI.a3JSD-fXviOfOTNlJwVoJQ",
"enabled": true
},
{
"key": "LEGAL_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/legal/v1",
......@@ -168,28 +183,23 @@
"enabled": true
},
{
"key": "POLICY_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/policy/v1",
"enabled": true
},
{
"key": "pushEndpointURL",
"value": "???",
"key": "DATASET_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/dataset/v1",
"enabled": true
},
{
"key": "access_token",
"value": "",
"key": "UseDatasetService",
"value": "true",
"enabled": true
},
{
"key": "id_token",
"value": "",
"key": "POLICY_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/policy/v1",
"enabled": true
},
{
"key": "refresh_token",
"value": "eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAifQ.dGICmByqQWJMTAyYLC5YfK8nerJ4p6QecqMhiLrB0YTqz74l6eNxeus8-ZButmBqVvhzExkiz2AUbWiS0Au_e8rcvdJIFdPucQCWZlCmY5sKTS-FjEQSWTzJpSv9bQUPGve1EfNlFxV3ee6-b0kC2t6b58FLPCTKj2R2FahxVWsaofG5wPxe_w1xUDF3V5g6MyaE8wBNSymhctOxqp7D8LRn4frkd-YAcareCfPBxM_j0pwGpMmwnpUn8PkqMyf4OxX-veMW74M_2i3baq91VDeWHv7vXcbd8oAgBUQQf2-X09P095_VN_YUeLtSU5LVwJ-m_jo7-6rVj-B3PKMByw.aObz7XTNmJrsYUvR.4EfYIAyquoPZLfyEQBkT8IFnWdxG-mptmRNPcXPZLJqjAK_DDlHvt8Wjv61ny4SIbnIXF5Lk2lAz8qLrVOeGTvZj4zHS-HU0k6NgNvZyCIvQNJGymxJS9Iev2Sk0v2yV6c1DE1-kevkJ60Bj0RMhrTzv-X519JPLX-bFnDloC-H2qSL_OFiJCVUXFEqtABrPPDDlhSiEVMtOLt3W8iyyicOnuF1Dj7tKy4zHxr1CXS8vukyv-bNwdAYZ-PDsnvNIrdaze3FDDXG5gImqDOf7_RqqvVP5FG1AqxVDCAE6AzORGkZUZl2M52Z-s4eIRBb62C7lX-PyTR0rljtnpkPS4-pE46YkmZcjS0ECMiNxhvFIM7rYJcT1iFHWpxJkVWrGXzXujmL2YZ_hg5vS97Gt7H2QB1Tlj8nXrsxLuo77HDWJKBPhSJ-LnkX4qLzYk49Gt2X5MyHfLw5HxOsHTY85lpri8MjggFMP0cdZjp6xNdyHI4NuGRU97M2ByJv88fPR6Z_M5lhPpc2eFROQaRtQUb2HshZsKspL27MQEQlNq4ECJaOzYPTuI9T0lmyedJcor9eA-Hl9Xra67GsbDbN2UrrWFzYXdxnfMj8THcJGZvPXl9A7Zry0AeQ6aAJSLTajLGYAITmV4lh85jvZIVgTPIATY2ovF3uQcZr_4EcLConpd9ZhLDv9pW4u637L1ZETJ3w0ikDmdXP6dcDZ2twKsaBERFVFPMRR4x9-9JNihuFse4Z65ti_V8yQhTFkT79PdRhd55f0zGQb6wWrto3TBl-58utc3gIu0OnflJ20cUOtLpAQqz1-AAOvnAAGxMxaCyV5Oa1IxE9HOxtc3PQVM3ijiBKt-xSj7iEO3WkcaFok1r72eF5skuPQ9xaanXTy7QEUBmJKZBKf3xZFr3Vi7Um8sd7NJLm3QzJSooZ6gTYs-lqBLAnr_HXegYdYJqupOPAx2EsahtGe-EqbJOKoP-rqK2wxwR3FwNQmiOr9On8cQ53Z0b2XXNSVis_po6bXpWbq17GJdBOT-jWNWn0IyCfzYP1etygj1cadGdXW4p7X4dz77xqvhvh2FLWrEPv_DU4kQOn89iaGNE1KmnG1UuYyTotHWKW8Iy76xrnxvJ9CuBqgJHdagLmoc0QTucGCac_aT3aLuEchhlWwvV0U48Ks0GmoD4lnrsQbC40j_6a2D4-sN71aRjlhmjp4ZDW2yzPnWBJCl9FjR_3s5zLH26l5n4-L0VekLAeNkgesEOAiXXcEA1GlIh3R1eapEVJQTuv7inbCAbEa_wI.a3JSD-fXviOfOTNlJwVoJQ",
"key": "pushEndpointURL",
"value": "???",
"enabled": true
},
{
......@@ -782,16 +792,6 @@
"value": "???",
"enabled": true
},
{
"key": "UseDatasetService",
"value": "true",
"enabled": true
},
{
"key": "DATASET_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/dataset/v1",
"enabled": true
},
{
"key": "workflow_id",
"value": "",
......@@ -911,11 +911,6 @@
"key": "nosearchuser_refresh_token",
"value": "???",
"enabled": true
},
{
"key": "UseDatasetService",
"value": "true",
"enabled": true
}
],
"_postman_variable_scope": "environment",
......
{
"id": "6d4f1e8b-737c-4201-a7fb-f65ee1c8b4a4",
"name": "Azure R3 M5 OSDU qa Environment",
"name": "Azure R3 M8 OSDU qa Environment",
"values": [
{
"key": "TENANT_ID",
......@@ -77,11 +77,6 @@
"value": ".contoso.com",
"enabled": true
},
{
"key": "schema_version",
"value": "0.2.5",
"enabled": true
},
{
"key": "LEGAL_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/legal/v1",
......@@ -187,6 +182,16 @@
"value": "{{HOSTNAME}}/api/os-wellbore-ddms",
"enabled": true
},
{
"key": "DATASET_HOST",
"value": "{{FILE_HOST}}",
"enabled": true
},
{
"key": "UseDatasetService",
"value": "false",
"enabled": true
},
{
"key": "POLICY_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/policy/v1",
......@@ -197,6 +202,11 @@
"value": "https://{{HOSTNAME}}/api/register/v1/test/challenge/",
"enabled": true
},
{
"key": "schema_version",
"value": "0.2.5",
"enabled": true
},
{
"key": "record_id",
"value": 999735760303,
......@@ -917,11 +927,6 @@
"value": "???",
"enabled": true
},
{
"key": "DATASET_HOST",
"value": "{{FILE_HOST}}",
"enabled": true
},
{
"key": "schemaVerMajor",
"value": "1",
......
{
"id": "403dc405-fb57-4be3-a19f-c22e63001bc5",
"name": "OSDU R3 GCP DEV",
"name": "OSDU R3 M8 GCP DEV",
"values": [
{
"key": "access_token",
......@@ -82,6 +82,11 @@
"value": "https://dataset-{{HOSTNAME}}/api/dataset/v1",
"enabled": true
},
{
"key": "UseDatasetService",
"value": "false",
"enabled": true
},
{
"key": "SEARCH_HOST",
"value": "preship-asm.osdu-gcp.go3-nrg.projects.epam.com/api/search/v2",
......
{
"id": "a4518bdb-3397-4a12-98ed-aad4b76d9341",
"name": "IBM R3 M5 OSDU Environment",
"name": "IBM R3 M8 OSDU Environment",
"values": [
{
"key": "TENANT_ID",
......@@ -42,6 +42,21 @@
"value": "opendes",
"enabled": true
},
{
"key": "access_token",
"value": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJrVEIxdkdSWWNBTEMyUGVjOHh3U0ZSOXAwMGpYdWRnSkVhWlNqOC1IdXRNIn0.eyJleHAiOjE2MTE5NDA0NDUsImlhdCI6MTYxMTkzODY0NSwianRpIjoiNTE0MTczZGEtMzliZS00MTY5LWExNDUtNjY5YmE3MzFhNjY5IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9rZXljbG9hay1vc2R1LWtleWNsb2FrLm9kaS1vc2R1LW9nLWZhNzY2MTg1MmYyYWIyOWE2YmUzMmY1NjBiMmY1NTczLTAwMDAudXMtc291dGguY29udGFpbmVycy5hcHBkb21haW4uY2xvdWQvYXV0aC9yZWFsbXMvT1NEVSIsImF1ZCI6ImFjY291bnQiLCJzdWIiOiIwZjg1M2Y3MS0wODI0LTRhNjUtYTFmMy0yMjlmNDIyY2I5MDgiLCJ0eXAiOiJCZWFyZXIiLCJhenAiOiJvZy1jaWNkIiwic2Vzc2lvbl9zdGF0ZSI6IjQ0M2FkZmU1LWI2MGYtNDc3Ny04MmVjLTBkYmI0ZjkzMWQ5MCIsImFjciI6IjEiLCJyZWFsbV9hY2Nlc3MiOnsicm9sZXMiOlsic2VydmljZS5sZWdhbC52aWV3ZXIiLCJzZXJ2aWNlLnNjaGVtYS1zZXJ2aWNlLmVkaXRvcnMiLCJzZXJ2aWNlLmV4YW1wbGUudGVzdC1kZXYiLCJzZXJ2aWNlLndvcmtmbG93LmNyZWF0b3IiLCJzZXJ2aWNlLndvcmtmbG93LnZpZXdlciIsInNlcnZpY2Uud29ya2Zsb3cuYWRtaW4iLCJkYXRhLmRlZmF1bHQudmlld2VycyIsInNlcnZpY2UuZGVsaXZlcnkudmlld2VyIiwiZGF0YS5kZWZhdWx0LnZpZXdlciIsInNlcnZpY2UuZW50aXRsZW1lbnRzLmFkbWluIiwiZGF0YS5kZWZhdWx0Lm93bmVyIiwib2ZmbGluZV9hY2Nlc3MiLCJzdG9yYWdlLnB1YnN1YiIsImRhdGEuaW50ZWdyYXRpb24udGVzdCIsInNlcnZpY2Uuc3RvcmFnZS5lZGl0b3IiLCJ1bWFfYXV0aG9yaXphdGlvbiIsImRhdGEuc2VhcmNoLmFkbWluIiwic2VydmljZS5zZWFyY2gudXNlciIsInNlcnZpY2UuaW5kZXhlci5hZG1pbiIsInNlcnZpY2UubGVnYWwuZWRpdG9yIiwic2VydmljZS5zdG9yYWdlLmFkbWluIiwic2VydmljZS5lbnRpdGxlbWVudHMudmlld2VyIiwic2VydmljZS5sZWdhbC51c2VyIiwic2VydmljZS5sZWdhbC5hZG1pbiIsImRhdGEudGVzdDEiLCJzZXJ2aWNlLnNjaGVtYS1zZXJ2aWNlLnZpZXdlcnMiLCJzZXJ2aWNlLnN0b3JhZ2Uudmlld2VyIiwiZGF0YS5kZWZhdWx0Lm93bmVycyIsInNlcnZpY2Uuc3RvcmFnZS5jcmVhdG9yIiwic2VydmljZS5zZWFyY2guYWRtaW4iLCJzZXJ2aWNlLmVudGl0bGVtZW50cy5lZGl0b3IiXX0sInJlc291cmNlX2FjY2VzcyI6eyJhY2NvdW50Ijp7InJvbGVzIjpbIm1hbmFnZS1hY2NvdW50IiwibWFuYWdlLWFjY291bnQtbGlua3MiLCJ2aWV3LXByb2ZpbGUiXX19LCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIGVtYWlsIiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOmZhbHNlLCJuYW1lIjoiS2FtbGVzaCBUb2RhaSIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6ImthbWxlc2h0b2RhaSIsImdpdmVuX25hbWUiOiJLYW1sZXNoIiwiZmFtaWx5X25hbWUiOiJUb2RhaSIsImVtYWlsIjoia2FtbGVzaC50b2RhaUBoYWxsaWJ1cnRvbi5jb20ifQ.I01N5-gwj_fbmqmfGvoMQwwW3felUQVgIkUtMyYZkQF7AYpP8TAvgR8lW1I-NMcHYUKdQic2B9U352Ms2H3GO3p9Nkr2W8Rxoqd3PiWCfAND0-fO4mK_yoEml6yruzAuDX02wdgNaKbZoN0NWUxspTbB94c0JolkWU3V-qtV-khkBOlWxXEKyYk6khh6MTFLRIj2X5RzrpV1Y178NNHAyLxomrWm9mzvx0nu-to3zPitoPBdLbof1nP18pKoHez4dsPsC3b_yKO0Nb2i7qHxw31oYTmKxsFWYNN6CK1OegmAj_0eelnRPKgxLzA-hy9Raak5hgO7iQh2dFFQybm7JQ",
"enabled": true
},
{
"key": "id_token",
"value": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJrVEIxdkdSWWNBTEMyUGVjOHh3U0ZSOXAwMGpYdWRnSkVhWlNqOC1IdXRNIn0.eyJleHAiOjE2MTE5NDA0NDUsImlhdCI6MTYxMTkzODY0NSwiYXV0aF90aW1lIjowLCJqdGkiOiI2YTQzYTc5Ny1jNmRmLTQ2YjctYmE5Ni03OTM0ZDI4OWY3MWYiLCJpc3MiOiJodHRwczovL2tleWNsb2FrLW9zZHUta2V5Y2xvYWsub2RpLW9zZHUtb2ctZmE3NjYxODUyZjJhYjI5YTZiZTMyZjU2MGIyZjU1NzMtMDAwMC51cy1zb3V0aC5jb250YWluZXJzLmFwcGRvbWFpbi5jbG91ZC9hdXRoL3JlYWxtcy9PU0RVIiwiYXVkIjoib2ctY2ljZCIsInN1YiI6IjBmODUzZjcxLTA4MjQtNGE2NS1hMWYzLTIyOWY0MjJjYjkwOCIsInR5cCI6IklEIiwiYXpwIjoib2ctY2ljZCIsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiI0NDNhZGZlNS1iNjBmLTQ3NzctODJlYy0wZGJiNGY5MzFkOTAiLCJhdF9oYXNoIjoiMUIxT0JpYUFCclRsNG1sVTI2SFFiQSIsImFjciI6IjEiLCJlbWFpbF92ZXJpZmllZCI6ZmFsc2UsIm5hbWUiOiJLYW1sZXNoIFRvZGFpIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoia2FtbGVzaHRvZGFpIiwiZ2l2ZW5fbmFtZSI6IkthbWxlc2giLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6IlRvZGFpIiwiZW1haWwiOiJrYW1sZXNoLnRvZGFpQGhhbGxpYnVydG9uLmNvbSJ9.Xb4iSHWXOQSg-xm4g58kDx8oeVw_qHWYgdAidJMvnQLB4-FJHJK-I2btnMKHyzd3QGT-4m7AarhKiVrnF4G8Lwl_AZW2T4_xGwTQqYrHE3f1evf10tGvl03Ivnns3mMNNSMV8yXqmG61AUIrTts9i4TjWXXFljlIaa6AteE2j5mM33a4XZIGaoyDp0C14XoChvZShjuPcYI9r4rjwm4vmEtNNDQzLTotjEpJZw7AwKytEa6QjdT2Oc-fdhbZiuSdHiQYI_NUSPDJQsTaDZ7J9FkXq5gk55HJZp8cqF2iW0t2GPljyGQeA6-kNEuCHqACmKWX7QSv2bUaiVdNpz7gbA",
"enabled": true
},
{
"key": "refresh_token",
"value": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICIxMDk0ZGYzNS1kNGI0LTQ3MjYtOWNhYS01ZjI2ZWEwZTlmM2QifQ.eyJleHAiOjE2MzAwNDgyNDIsImlhdCI6MTYyNzQ1NjI0MiwianRpIjoiMjEyYTc4NzAtMjJjMy00ZmZlLWJkODUtNWEwMGI3OTc1ZThkIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9rZXljbG9hay1vc2R1LWtleWNsb2FrLm9kaS1vc2R1LW9nLWZhNzY2MTg1MmYyYWIyOWE2YmUzMmY1NjBiMmY1NTczLTAwMDAudXMtc291dGguY29udGFpbmVycy5hcHBkb21haW4uY2xvdWQvYXV0aC9yZWFsbXMvT1NEVSIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8va2V5Y2xvYWstb3NkdS1rZXljbG9hay5vZGktb3NkdS1vZy1mYTc2NjE4NTJmMmFiMjlhNmJlMzJmNTYwYjJmNTU3My0wMDAwLnVzLXNvdXRoLmNvbnRhaW5lcnMuYXBwZG9tYWluLmNsb3VkL2F1dGgvcmVhbG1zL09TRFUiLCJzdWIiOiIwNDU4ODE4Ny05ZTFjLTRkOTUtOTk1Ny0wNTczM2IyZDZjMmEiLCJ0eXAiOiJSZWZyZXNoIiwiYXpwIjoib3NkdS1sb2dpbiIsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiIwZDA0ZDg5NS1kZjdiLTRkYjUtYTdiMi02MjY4ZWUwMzQwOGMiLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIGVtYWlsIn0.CeGzVwOvcO4fztMGfXXxY588LQyDe-wh6ZZ7KbsM-1w",
"enabled": true
},
{
"key": "cloud_platform",
"value": "IBM",
......@@ -52,11 +67,6 @@
"value": "openid profile email",
"enabled": true
},
{
"key": "schema_version",
"value": "0.2.5",
"enabled": true
},
{
"key": "domain",
"value": ".ibm.com",
......@@ -162,6 +172,16 @@
"value": "{{HOSTNAME}}/osdu-seismic/api/v3",
"enabled": true
},
{
"key": "DATASET_HOST",
"value": "https://{{HOSTNAME}}/osdu-dataset/api/dataset/v1",
"enabled": true
},
{
"key": "UseDatasetService",
"value": "false",
"enabled": true
},
{
"key": "POLICY_HOST",
"value": "{{HOSTNAME}}/api/policy/v1",
......@@ -172,6 +192,11 @@
"value": "https://{{HOSTNAME}}/osdu-registration/api/register/v1/test/challenge/",
"enabled": true
},
{
"key": "schema_version",
"value": "0.2.5",
"enabled": true
},
{
"key": "record_id",
"value": "999605662766",
......@@ -217,21 +242,6 @@
"value": "opendes:osdu:999567457377",
"enabled": true
},
{
"key": "access_token",
"value": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJrVEIxdkdSWWNBTEMyUGVjOHh3U0ZSOXAwMGpYdWRnSkVhWlNqOC1IdXRNIn0.eyJleHAiOjE2MTE5NDA0NDUsImlhdCI6MTYxMTkzODY0NSwianRpIjoiNTE0MTczZGEtMzliZS00MTY5LWExNDUtNjY5YmE3MzFhNjY5IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9rZXljbG9hay1vc2R1LWtleWNsb2FrLm9kaS1vc2R1LW9nLWZhNzY2MTg1MmYyYWIyOWE2YmUzMmY1NjBiMmY1NTczLTAwMDAudXMtc291dGguY29udGFpbmVycy5hcHBkb21haW4uY2xvdWQvYXV0aC9yZWFsbXMvT1NEVSIsImF1ZCI6ImFjY291bnQiLCJzdWIiOiIwZjg1M2Y3MS0wODI0LTRhNjUtYTFmMy0yMjlmNDIyY2I5MDgiLCJ0eXAiOiJCZWFyZXIiLCJhenAiOiJvZy1jaWNkIiwic2Vzc2lvbl9zdGF0ZSI6IjQ0M2FkZmU1LWI2MGYtNDc3Ny04MmVjLTBkYmI0ZjkzMWQ5MCIsImFjciI6IjEiLCJyZWFsbV9hY2Nlc3MiOnsicm9sZXMiOlsic2VydmljZS5sZWdhbC52aWV3ZXIiLCJzZXJ2aWNlLnNjaGVtYS1zZXJ2aWNlLmVkaXRvcnMiLCJzZXJ2aWNlLmV4YW1wbGUudGVzdC1kZXYiLCJzZXJ2aWNlLndvcmtmbG93LmNyZWF0b3IiLCJzZXJ2aWNlLndvcmtmbG93LnZpZXdlciIsInNlcnZpY2Uud29ya2Zsb3cuYWRtaW4iLCJkYXRhLmRlZmF1bHQudmlld2VycyIsInNlcnZpY2UuZGVsaXZlcnkudmlld2VyIiwiZGF0YS5kZWZhdWx0LnZpZXdlciIsInNlcnZpY2UuZW50aXRsZW1lbnRzLmFkbWluIiwiZGF0YS5kZWZhdWx0Lm93bmVyIiwib2ZmbGluZV9hY2Nlc3MiLCJzdG9yYWdlLnB1YnN1YiIsImRhdGEuaW50ZWdyYXRpb24udGVzdCIsInNlcnZpY2Uuc3RvcmFnZS5lZGl0b3IiLCJ1bWFfYXV0aG9yaXphdGlvbiIsImRhdGEuc2VhcmNoLmFkbWluIiwic2VydmljZS5zZWFyY2gudXNlciIsInNlcnZpY2UuaW5kZXhlci5hZG1pbiIsInNlcnZpY2UubGVnYWwuZWRpdG9yIiwic2VydmljZS5zdG9yYWdlLmFkbWluIiwic2VydmljZS5lbnRpdGxlbWVudHMudmlld2VyIiwic2VydmljZS5sZWdhbC51c2VyIiwic2VydmljZS5sZWdhbC5hZG1pbiIsImRhdGEudGVzdDEiLCJzZXJ2aWNlLnNjaGVtYS1zZXJ2aWNlLnZpZXdlcnMiLCJzZXJ2aWNlLnN0b3JhZ2Uudmlld2VyIiwiZGF0YS5kZWZhdWx0Lm93bmVycyIsInNlcnZpY2Uuc3RvcmFnZS5jcmVhdG9yIiwic2VydmljZS5zZWFyY2guYWRtaW4iLCJzZXJ2aWNlLmVudGl0bGVtZW50cy5lZGl0b3IiXX0sInJlc291cmNlX2FjY2VzcyI6eyJhY2NvdW50Ijp7InJvbGVzIjpbIm1hbmFnZS1hY2NvdW50IiwibWFuYWdlLWFjY291bnQtbGlua3MiLCJ2aWV3LXByb2ZpbGUiXX19LCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIGVtYWlsIiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOmZhbHNlLCJuYW1lIjoiS2FtbGVzaCBUb2RhaSIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6ImthbWxlc2h0b2RhaSIsImdpdmVuX25hbWUiOiJLYW1sZXNoIiwiZmFtaWx5X25hbWUiOiJUb2RhaSIsImVtYWlsIjoia2FtbGVzaC50b2RhaUBoYWxsaWJ1cnRvbi5jb20ifQ.I01N5-gwj_fbmqmfGvoMQwwW3felUQVgIkUtMyYZkQF7AYpP8TAvgR8lW1I-NMcHYUKdQic2B9U352Ms2H3GO3p9Nkr2W8Rxoqd3PiWCfAND0-fO4mK_yoEml6yruzAuDX02wdgNaKbZoN0NWUxspTbB94c0JolkWU3V-qtV-khkBOlWxXEKyYk6khh6MTFLRIj2X5RzrpV1Y178NNHAyLxomrWm9mzvx0nu-to3zPitoPBdLbof1nP18pKoHez4dsPsC3b_yKO0Nb2i7qHxw31oYTmKxsFWYNN6CK1OegmAj_0eelnRPKgxLzA-hy9Raak5hgO7iQh2dFFQybm7JQ",
"enabled": true
},
{
"key": "id_token",
"value": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJrVEIxdkdSWWNBTEMyUGVjOHh3U0ZSOXAwMGpYdWRnSkVhWlNqOC1IdXRNIn0.eyJleHAiOjE2MTE5NDA0NDUsImlhdCI6MTYxMTkzODY0NSwiYXV0aF90aW1lIjowLCJqdGkiOiI2YTQzYTc5Ny1jNmRmLTQ2YjctYmE5Ni03OTM0ZDI4OWY3MWYiLCJpc3MiOiJodHRwczovL2tleWNsb2FrLW9zZHUta2V5Y2xvYWsub2RpLW9zZHUtb2ctZmE3NjYxODUyZjJhYjI5YTZiZTMyZjU2MGIyZjU1NzMtMDAwMC51cy1zb3V0aC5jb250YWluZXJzLmFwcGRvbWFpbi5jbG91ZC9hdXRoL3JlYWxtcy9PU0RVIiwiYXVkIjoib2ctY2ljZCIsInN1YiI6IjBmODUzZjcxLTA4MjQtNGE2NS1hMWYzLTIyOWY0MjJjYjkwOCIsInR5cCI6IklEIiwiYXpwIjoib2ctY2ljZCIsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiI0NDNhZGZlNS1iNjBmLTQ3NzctODJlYy0wZGJiNGY5MzFkOTAiLCJhdF9oYXNoIjoiMUIxT0JpYUFCclRsNG1sVTI2SFFiQSIsImFjciI6IjEiLCJlbWFpbF92ZXJpZmllZCI6ZmFsc2UsIm5hbWUiOiJLYW1sZXNoIFRvZGFpIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoia2FtbGVzaHRvZGFpIiwiZ2l2ZW5fbmFtZSI6IkthbWxlc2giLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6IlRvZGFpIiwiZW1haWwiOiJrYW1sZXNoLnRvZGFpQGhhbGxpYnVydG9uLmNvbSJ9.Xb4iSHWXOQSg-xm4g58kDx8oeVw_qHWYgdAidJMvnQLB4-FJHJK-I2btnMKHyzd3QGT-4m7AarhKiVrnF4G8Lwl_AZW2T4_xGwTQqYrHE3f1evf10tGvl03Ivnns3mMNNSMV8yXqmG61AUIrTts9i4TjWXXFljlIaa6AteE2j5mM33a4XZIGaoyDp0C14XoChvZShjuPcYI9r4rjwm4vmEtNNDQzLTotjEpJZw7AwKytEa6QjdT2Oc-fdhbZiuSdHiQYI_NUSPDJQsTaDZ7J9FkXq5gk55HJZp8cqF2iW0t2GPljyGQeA6-kNEuCHqACmKWX7QSv2bUaiVdNpz7gbA",
"enabled": true
},
{
"key": "refresh_token",
"value": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICIxMDk0ZGYzNS1kNGI0LTQ3MjYtOWNhYS01ZjI2ZWEwZTlmM2QifQ.eyJleHAiOjE2MzAwNDgyNDIsImlhdCI6MTYyNzQ1NjI0MiwianRpIjoiMjEyYTc4NzAtMjJjMy00ZmZlLWJkODUtNWEwMGI3OTc1ZThkIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9rZXljbG9hay1vc2R1LWtleWNsb2FrLm9kaS1vc2R1LW9nLWZhNzY2MTg1MmYyYWIyOWE2YmUzMmY1NjBiMmY1NTczLTAwMDAudXMtc291dGguY29udGFpbmVycy5hcHBkb21haW4uY2xvdWQvYXV0aC9yZWFsbXMvT1NEVSIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8va2V5Y2xvYWstb3NkdS1rZXljbG9hay5vZGktb3NkdS1vZy1mYTc2NjE4NTJmMmFiMjlhNmJlMzJmNTYwYjJmNTU3My0wMDAwLnVzLXNvdXRoLmNvbnRhaW5lcnMuYXBwZG9tYWluLmNsb3VkL2F1dGgvcmVhbG1zL09TRFUiLCJzdWIiOiIwNDU4ODE4Ny05ZTFjLTRkOTUtOTk1Ny0wNTczM2IyZDZjMmEiLCJ0eXAiOiJSZWZyZXNoIiwiYXpwIjoib3NkdS1sb2dpbiIsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiIwZDA0ZDg5NS1kZjdiLTRkYjUtYTdiMi02MjY4ZWUwMzQwOGMiLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIGVtYWlsIn0.CeGzVwOvcO4fztMGfXXxY588LQyDe-wh6ZZ7KbsM-1w",
"enabled": true
},
{
"key": "LegalTagNameExists",
"value": "opendes-Wellbore-Legal-Tag-Test5184340",
......@@ -657,11 +667,6 @@
"value": "dsetodi",
"enabled": true
},
{
"key": "DATASET_HOST",
"value": "https://{{HOSTNAME}}/osdu-dataset/api/dataset/v1",
"enabled": true
},
{
"key": "schemaVerMajor",
"value": "1",
......
{
"info": {
"_postman_id": "8275cdd2-eb0a-48d3-bae5-1e9c6cbed0e3",
"_postman_id": "9314fc2d-07fb-43da-924c-e99e4ac65713",
"name": "CSVWorkflow__CI-CD_v1.0",
"schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.0.0/collection.json"
"schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
},
"item": [
{
"name": "Configure collection Copy",
"name": "Configure collection",
"item": [
{
"name": "Refresh Token",
......@@ -98,7 +98,12 @@
}
]
},
"url": "{{Token_Fetch_URL}}"
"url": {
"raw": "{{Token_Fetch_URL}}",
"host": [
"{{Token_Fetch_URL}}"
]
}
},
"response": []
}
......@@ -169,7 +174,7 @@
],
"body": {
"mode": "raw",


},
"url": {
"raw": "https://{{SCHEMA_HOST}}/api/schema-service/v1/schema",
......@@ -206,7 +211,7 @@
"listen": "prerequest",
"script": {
"exec": [
"pm.environment.set(\"tagName\", \"Test-Legal-Tag-\" + _.random(1, 9999999));",
"pm.environment.set(\"tagName\", \"TestCSV-Legal-Tag-\" + _.random(1, 9999999));",
""
],
"type": "text/javascript"
......@@ -258,7 +263,16 @@
"mode": "raw",
"raw": "{\n \"name\": \"{{tagName}}\",\n \"description\": \"Legal Tag added for Well\",\n \"properties\": {\n \"contractId\": \"123456\",\n \"countryOfOrigin\": [\n \"US\",\n \"CA\"\n ],\n \"dataType\": \"Third Party Data\",\n \"exportClassification\": \"EAR99\",\n \"originator\": \"Schlumberger\",\n \"personalData\": \"No Personal Data\",\n \"securityClassification\": \"Private\",\n \"expirationDate\": \"2025-12-25\"\n }\n}"
},
"url": "https://{{LEGAL_HOST}}/legaltags"
"url": {
"raw": "https://{{LEGAL_HOST}}/legaltags",
"protocol": "https",
"host": [
"{{LEGAL_HOST}}"
],
"path": [
"legaltags"
]
}
},
"response": []
},
......@@ -285,8 +299,11 @@
"script": {
"exec": [
"cp = pm.environment.get(\"cloud_platform\");\r",
"if (cp == \"Azure\") {\r",
" postman.setNextRequest(\"07 Get FileUploadSignedURL\");\r",
"if ( (cp == \"Azure\") || (cp == \"GCP\") || (cp == \"IBM\") ) {\r",
" postman.setNextRequest(\"04 Get FileUploadSignedURL\");\r",
"}\r",
"else {\r",
" postman.setNextRequest(\"05 Get Storage Instructions\");\r",
"}"
],
"type": "text/javascript"
......@@ -341,191 +358,7 @@
"response": []
},
{
"name": "04 Create Storage Schema",
"event": [
{
"listen": "test",
"script": {
"exec": [
"// Ensure the API was able to send a successful response\r",
"pm.test(\"Status code is 201\", function () {\r",
" pm.response.to.have.status(201);\r",
"});\r",
"pm.test(\"Status description - Created.\", function () {\r",
" pm.response.to.have.status(\"Created\");\r",
"});"
],
"type": "text/javascript"
}
},
{
"listen": "prerequest",
"script": {
"exec": [
"var rand = _.random(999111111111, 999999999999);\r",
"var schemaNameWellbore= \"Test\" + rand;\r",
"pm.environment.set(\"schemaNameWellbore\", schemaNameWellbore);\r",
"console.log(schemaNameWellbore);"
],
"type": "text/javascript"
}
}
],
"request": {
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json"
},
{
"key": "data-partition-id",
"type": "text",
"value": "{{data-partition-id}}"
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\r\n \"kind\": \"{{data-partition-id}}:osdu:{{schemaNameWellbore}}-wellbore-master-test:{{wellbore_schema_version}}\",\r\n \"schema\": [\r\n {\r\n \"path\": \"UWI\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"WB_NAME\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"WB_NUMBER\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"SPUD_DATE\",\r\n \"kind\": \"datetime\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"MD\",\r\n \"kind\": \"double\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"TVD\",\r\n \"kind\": \"double\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"OPERATOR\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"LONGUITUDE\",\r\n \"kind\": \"double\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"LATITUDE\",\r\n \"kind\": \"double\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"ELEVATION\",\r\n \"kind\": \"double\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"ELEVATION_REF\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"LEASE\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"FIELD\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"BASIN\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"FORMATION_AT_TD\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"COUNTRY\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"STATE\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"COUNTY\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"CLASS\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"STATUS\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"STATUS_DATE\",\r\n \"kind\": \"datetime\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"PERMIT_NUMBER\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"PERMIT_DATE\",\r\n \"kind\": \"datetime\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"INITIAL_COMPLETION_DATE\",\r\n \"kind\": \"datetime\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"WELLBORE_SHAPE\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"ORIGINAL_OPERATOR\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"EPSG_CODE\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"CRS\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n },\r\n {\r\n \"path\": \"UNIT_SYSTEM\",\r\n \"kind\": \"string\"\r\n }\r\n ]\r\n}"
},
"url": "https://{{STORAGE_HOST}}/schemas"
},
"response": []
},
{
"name": "05 Storage Put API - insert record",
"event": [
{
"listen": "test",
"script": {
"exec": [
"// Ensure the API was able to send a successful response\r",
"pm.test(\"Status code is 201\", function () {\r",
" pm.response.to.have.status(201);\r",
" const responseJson = pm.response.json();\r",
" var recordIds = responseJson.recordIds[0];\r",
" pm.environment.set(\"recordIds\", recordIds);\r",
"});\r",
"pm.test(\"Status description - Created.\", function () {\r",
" pm.response.to.have.status(\"Created\");\r",
"});"
],
"type": "text/javascript"
}
}
],
"request": {
"method": "PUT",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json"
},
{
"key": "data-partition-id",
"type": "text",
"value": "{{data-partition-id}}"
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "[\r\n {\r\n \"kind\": \"{{data-partition-id}}:osdu:{{schemaNameWellbore}}-wellbore-master-test:{{wellbore_schema_version}}\",\r\n \"acl\": {\r\n \"viewers\": [\r\n \"data.default.viewers@{{data-partition-id}}{{domain}}\"\r\n ],\r\n \"owners\": [\r\n \"data.default.owners@{{data-partition-id}}{{domain}}\"\r\n ]\r\n },\r\n \"legal\": {\r\n \"legaltags\": [\r\n \"{{LegalTagName}}\"\r\n ],\r\n \"otherRelevantDataCountries\": [\r\n \"BR\"\r\n ]\r\n },\r\n \"data\": {\r\n \"csv\": \"sample_wellbores.csv\",\r\n \"schema\": \"{{data-partition-id}}:welldb:wellbore:1.0.0\",\r\n \"encoding\": \"UtF-8\",\r\n \"ExtensionProperties\": {\r\n \"Classification\": \"Raw File\",\r\n \"Description\": \"An text further describing this file example.\",\r\n \"ExternalIds\": [\r\n \"string\"\r\n ],\r\n \"FileDateCreated\": {},\r\n \"FileDateModified\": {},\r\n \"FileContentsDetails\": {\r\n \"TargetKind\": \"{{data-partition-id}}:welldb:wellbore:1.0.0\",\r\n \"FileType\": \"csv\",\r\n \"unitOfMeasure\": \"Energistics_UoM\",\r\n \"FrameOfReference\": [\r\n {\r\n \"kind\": \"DateTime\",\r\n \"persistableReference\": \"{\\\"type\\\": \\\"DAT\\\", \\\"format\\\": \\\"dd-MMM-yyyy\\\"}\",\r\n \"propertyNames\": [\r\n \"PERMIT_DATE\",\r\n \"INITIAL_COMPLETION_DATE\",\r\n \"STATUS_DATE\",\r\n \"SPUD_date\",\r\n \"missing_date\"\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"kind\": \"DateTime\",\r\n \"propertyNames\": [\r\n \"SPUD_DATE\",\r\n \"missing_date2\"\r\n ],\r\n \"extraProperty\": \"test\"\r\n },\r\n {\r\n \"kind\": \"Unit\",\r\n \"name\": \"ft\",\r\n \"persistableReference\": \"{\\\"scaleOffset\\\":{\\\"scale\\\":0.3048,\\\"offset\\\":0.0},\\\"symbol\\\":\\\"ft\\\",\\\"baseMeasurement\\\":{\\\"ancestry\\\":\\\"Length\\\",\\\"type\\\":\\\"UM\\\"},\\\"type\\\":\\\"USO\\\"}\",\r\n \"propertyNames\": [\r\n \"ELEVATION\"\r\n ],\r\n \"propertyValues\": [\r\n \"ft\"\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"kind\": \"Unit\",\r\n \"name\": \"deg\",\r\n \"persistableReference\": \"{\\\"scaleOffset\\\":{\\\"scale\\\":0.0174532925199433,\\\"offset\\\":0.0},\\\"symbol\\\":\\\"deg\\\",\\\"baseMeasurement\\\":{\\\"ancestry\\\":\\\"Plane_Angle\\\",\\\"type\\\":\\\"UM\\\"},\\\"type\\\":\\\"USO\\\"}\",\r\n \"propertyNames\": [\r\n \"EPSG_CODE\"\r\n ],\r\n \"propertyValues\": [\r\n \"deg\"\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n \"kind\": \"Unit\",\r\n \"name\": \"Ft\",\r\n \"persistableReference\": \"{\\\"scaleOffset\\\":{\\\"scale\\\":0.3048,\\\"offset\\\":0.0},\\\"symbol\\\":\\\"ft\\\",\\\"baseMeasurement\\\":{\\\"ancestry\\\":\\\"Length\\\",\\\"type\\\":\\\"UM\\\"},\\\"type\\\":\\\"USO\\\"}\",\r\n \"propertyNames\": [\r\n \"TVD\"\r\n ],\r\n